Küresel Isınma ve Böcekler

Küresel Isınmadan dolayı bulunduğumuz yüzyıl çevre açısından etkili olacaktır.Küresel iklimdeki değişiklikler böceklerin ve diğer canlıların yaşam biçimini direk etkileyecektir.Çoğu böcek grubu için sıcak ve nemin artmasıyla gelişme oranı, yer değiştirme ve üremi biçimini etkileyecektir. Buda tabiatın ekolojik düzenine direk etki edecektir.Dolayısıyla hiç böcek görülmeyen yerlerde böcekler üreyecek az görünen yerlerde popülasyon dahada artacaktır.Buna bağlı olarak insanların yaşam biçimlerini etkileyecektir.Böcek İlaçlama bu safhada daha dikkatli ve sağlıklı yapılmalıdır.Local önlemlerle böceklerle bir süre sonra başetmek mümkün olmayacaktır.

Küresel Isınma ve Böcekler

Küresel ısınma insanlığın geleceği için çok ciddi bir tehdittir.Uluslar bir araya gelerek bunun önlemini almak zorundadır.Zaman kaybedilmemesi tüm insanlığın adına bir zorunluluktur.

Isı artışı kuzey ve güneye doğru açılma yapmaya başlamıştır.Etkileri şu an için hissedilmesede değişim başlamıştır.Isınmadan etkilen canlı gruplarından biride böceklerdir.Toplu olarak yer değiştirme ve sayılarındaki artış gözlenmektedir. Diğer taraftan azalma ve yok olma süreçleride başlamıştır.

Isınmanın böcekler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri söz konusudur.Doğrudan etkisi dolaşım sisteminde görünen değişikliklerdir.Böcekler soğukkanlı oldukları için vücut ısısını ortamın sıcaklığı belirlemektedir.Sıcaklık böceğin metabolizmasını etkiler.Sıcaktan dolayı sığınma,yumurta bırakma gibi özelliklerinde farklılıklar yaşanır.Aşırı üremeleri insanlar için elbette bir sıkıntı kaynağı olacaktır.

Bitkilerin sıcaktan dolayı kuruması ve sararması söz konusudur.Birde böceklerin uygun besin bulma şansını yükseltmektedir. Artan su ve sıcaklık stresi bitkilerde şeker,aminoasit ve alkol konsantrasyonunu yükseltir.Buda böceklerin kimyasal alıcılarını harekete geçirir. Bu orantı gün geçtikçe yükselmektedir.Kuraklıktan dolayı bitkilerde yüksek sakkaroz bulunur. İyi şeker ve aminoasit dengesi kelebek ve çekirge gibi canlıların üreme yeteneğini ileri derecede yükseltmektedir.Küresel ısınma böceklerin üremesini arttırır.Çoğalan sayıları oranında yaşam alanlarımızda mücadele etmeyi hem zorlaştırıp hemde kontrol altında tutulmasını zorunlu hale getirmiştir.

Ev,iş ve diğer alanlarda bunun bilinciyle düşünüp gerekli önlemleri çok sağlıklı bir biçimde uygulamak gerekir.Hele ki nerdeyse hiç ayrılmadan yaşadığımız bir grup böcek için mutlaka ilaçlama düzenli yapılmalıdır.

Bunların en başında hamamböceği,sinek,tahtakurusu,pire gelmektedir.Bu böceklerin bir takım hastalıkların taşıyıcısı olduğunu düşünürsek durumun aslında ciddi olduğunu anlarız.Mutlaka konusuna hakim bilinçli ilaçlama firmalarıyla çalışmanın iyi bir öneri olduğunu düşünmekteyiz.