Organik tarımda zararlılara karşı mücadele

Organik tarımda zararlılara karşı mücadele

Organik tarımda, kültürel işlemlerin verim ve kaliteye olduğu kadar hastalık ve zararlılarla mücadelede populasyonu önleyici, azaltıcı ve tedavi edici birçok önemi vardır. Öneriler doğrultusunda hemen tüm kültürel işlemleri uyguladığımız ticari çeşitler gibi yerel çeşitlere de gerekli uygulamaların yapılması verim ve kaliteyi etkili bir şekilde arttıracaktır.
Organik tarımda kültürel önlemler, hastalıklarla bulaşmanın önlenmesi, zararlı tahribatının görüldüğü meyve, dal ve yaprakların toplanıp gömülmesi veya uzaklaştırılması, zararlının erken teşhis edilmesi ve dar alanda yok edilmesi, üretim materyallerinin temiz olmasına dikkat edilmesi işlemlerini kapsanmaktadır.

 1. Kültürel Önlemler

Dayanıklı Çeşit: Aynı tür içerisinde bazı çeşitler bazı böcek türlerine tolerans olabilmektedir. Yaprakları tüylü çeşitler emici böceklere daha toleranslıdır. Sık salkımlı üzüm çeşitleri salkım güvesine daha hassastır. Tanen içeren tahıllar sap kurtlarına daha toleranslıdır.
Yer Seçimi: Sıradışı alanlarda üretim yapmaya çalışılmamalıdır. Toprak ve iklim özellikline en uygun bitki tür ve çeşidi seçilmelidir. Zayıf bitkiler zararlı tahribatından daha fazla zarar görmektedirler. Süne, Beyaz sinek, Nematodlar belli alanlara yoğunlaşmıştır.
Toprak İşleme: Derin sürüm çoğu zaman önerilmektedir. Ekin güvesi için hasattan sonra toprağı karıştırma,

 • Nematodlar için yaz nadasında iki defa sürüm,
 • Bozkurtlar için sonbahar derin sürümü,
 • Meyve bahçelerinde sonbahar ve ilkbahar toprak işlemeleri,
 • Zeytin sineği için kış döneminde toprak işlemeleri yararlı olmaktadır.

Gübreleme: Toprakta azot fazlalığı, bitkilerin hızlı gelişimine neden olmakta ve zayıf doku teşekkülü nedeniyle yaprak zararlılarının etkileri artmaktadır. Potasyum hücre çeperini kalınlaştırdığı için, emici böceklerin tahribatını azaltmaktadır. Yeşil gübreleme, yararlı böcekleri barındığı için çoğunlukla önerilir. Diğer yandan çiftlik gübresi iyice yandıktan sonra tarla ve bahçelere verilmelidir.
Sulama: Karık veya tava sulama toprak zararlılarının populasyonunu düşürürken, birçoğunu da arttırmaktadır. Damlama sulama zararlı populasyonlarını genellikle azaltmaktadır.
Bitki sıklığı: Ekim ve dikim sıklıkları yaprak zararlılarını hızla çoğalmasını sağlamaktadır. Çapa bitkilerinin seyrek ekilmesi afit ve thrips gelişimini zayıflatmaktadır.
Meyvelerde Gençleştirme: Gençleştirme amaçlı budamalarda kesilen dal ve diğer bitki kısımlarının uzaklaştırılması yararlı olmaktadır. Ayrıca budamadan sonra hızlı gelişen sürgünler zararlılardan daha az etkilenmektedir.
Ekim Zamanı: Erken ekimlerde sap kurtları ve emici böceklerin zararı artmaktadır. Fasulyede geç ekim bruchus zararını önemli derecede azaltmaktadır.
Ekim Nöbeti: Zararlılarla mücadelede en etkin yöntem, zararlı konukçularını ekim nöbetinden çıkarmak uzak ara ile sisteme almaktır. Şeker pancarında uzun süredir nematodlara karşı uygulanmaktadır. Burada benzer bitkilerle beslenen böceklere dikkat edilmelidir.
Tuzak Bitki: Böceklerin daha fazla tercih ettiği bitkiler tarla ve bahçe kenarlarına dikilebilir. Mısır kenarlarına şeker sorgum, lahanagillerin etrafına kolza ve hardal türleri,
Uzaklaştırıcı Bitki: Bazı sap ve yaprak kurtlarının ergin kelebekleri kekik ve nane kokusuna gelmemektedir.
Örtü Bitkisi: Meyve bahçelerinde baklagiller alt bitki olarak yetiştirilmesi pek çok avcı böceğe besi ortamı sağlamakta ve zararlı kontrolünde başarı sağlamaktadır.
Bitki Artıkları: Genellikle temizlenmeli veya parçalanıp kompost yapıldıktan sonra tarlaya verilmelidir. Yakma işleminden uzak durulmalıdır. Kompost yapma imkanı yoksa derin sürümle toprağa karıştırılmalıdır.
Elle Toplama: Pek çok böceğin erginleri büyük olduğu için elle toplanabilir. Meyvelerde sabah erken saatlerde ağaçların altına çarşaf veya branda serilerek silkelenir ve dökülen larvalar toplanarak imha edilebilir. Kurt zararı nedeniyle yere dökülen meyveler toplanarak uzaklaştırılır.
Kültürel önlemler birbirine entegre edildiği takdirde, zararlıların ekonomik zarar eşiğinin altında kalması mümkündür. Aksi takdirde organik kimyasal mücadeleyle desteklenmesi gerekir.

 1. Biyoteknik Yöntemler

Tuzaklar: Böceklerin hareket halindeki erginlerini çekmeyi ve toplamayı amaçlayan bu yöntemde feromon, ışık ve besin tuzakları kullanılmaktadır.
Feromon Tuzakları: Karşı cinsi çekmeye yönelik olarak hazırlanır. Çiftleşme döneminde böceklerin salgıladığı salgılardan yararlanılır.
Görsel Tuzaklar: Meyve sinekleri, galeri sinekleri için elverişlidir. Sarı renklileri en etkilisidir. Levhalara böcek öldürücü ilaçlar da sürülerek etkinliği artırılabilir. Zeytin sineğine karşı yaygın olarak kullanılmaktadır.
Besin Tuzakları: Böceklerin tercih ettiği koku ve besin fermenteleri arazinin değişik yerlerine kaplar içinde konarak böceklerin toplanması ve imhasına yönelik hazırlanır. Şarap, sirke, şeker ve su en fazla kullanılan materyallerdir.

 1. Biyolojik Savaş

Avcı Böceklerin Artırılması: Bu amaçla biyolojik çeşitliliğin artırılması, avcı böceklere konukçuluk edecek bitki türlerine ekim nöbetinde yer verilmesi gerekmektedir.
Doğal düşmanların çoğaltılıp salınması: Kontrollü koşullarda pek çok avcı böcek türü üretilerek bahçelere salınabilmektedir.

 1. Kimyasal Savaş

Bitkisel Kökenliler: Bitkisel kökenli çok sayıda etken maddenin böcek öldürücü veya uzaklaştırıcı etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Azadirachtin: Tesbih ağacının yaprak, kabuk ve tohumlarından elde edilmektedir. 200 civarında böcek türüne etkili olduğu bilinmektedir. Ticari üretimi yapılmaktadır. Öldürücü, kısırlaştırıcı, beslenmeyi engelleyici etkileri vardır.
Pyrethrum: Krizantem bitkisinin çiçeklerinden elde edilmektedir. Ambar zararlılarına karşı son derece etkilidir. Isırıcı ve emici böceklere uygulanmaktadır.
Rotenone: Amerikan kökenli bir baklagilin köklerinden elde edilmektedir. Ticari üretimi bulunmaktadır. Yaprakla beslenen böceklere etkilidir.
Nicotine: Tütün yapraklarından elde edilmektedir. Afitlere ve yumuşakçalara karşı kullanılmaktadır.
Ryania: Güney Amerika kökenli aynı isimli bir bitkiden elde edilmektedir. Mısır sap ve koçan kurtlarına karşı etkilidir.
Diğerleri:
Arap Sabunu: Yaprak Bitlerine karşı etkilidir. Etki süresi kısadır.
Parafin Yağları: Zararlıların yumurtalarına karşı kullanılmaktadır.
Kaya Unu: Toz halinde verilmekte ve böceklerin solunum sistemlerine zarar verilmektedir.
Mineral Yağlar: Bazı yağlara organik tarımda sınırlı düzeyde izin verilmektedir.
Bacillus thuringiensis: Biyolojik mücadelede en fazla kullanılan bakteridir. Böcek yumurtalarına uygulanmaktadır.

ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA YÖNTEMLERİ
Zararlılara Karşı Kullanılan Preparatlar;

 1. Crysanthemum cinerariaefolium’dan elde edilmiş preparatlar; ısırıcı ve emici böcekler için kullanılırlar.
 2. Derris elliptica’dan elde edilen preparatlar; içerdikleri Rotenon maddesi ile temas zehirlidir.
 3. Ouassia amara’dan elde edilmiş preparatlar; Unlu Bitlere ve Testereli Arılara karşı etkilidir.
 4. Ryania speciosa’dan elde edilmiş preparatlar; içerdikleri Ryanodin adlı alkoloid, Lepidoptera larvalarına temas ve mide zehiri olarak selektif etkilidir.
 5. Kieselgur; Kisealg’lerden elde edilen bu madde alg kireci adı altında Patates Mildiyösü’ne veya Patates Böceği’ne karşı kullanılır. Etkisi, su çekme veya böceklerin solunum sistemini tıkamasına dayanır. Belirli koşullarda bitkiyi kuvvetlendirici olarak da etki edebilir.
 6. Kaya Unu; çeşitli zararlı böceklere karşı solunum sistemini (trakeleri) kapayıcı toz olarak kullanılır. İçerdiği Silisyum nedeniyle Kieslegur gibi bitkiyi kuvvetlendirici olarak da yararlı olabilir.
 7. Metaldehit; sentetik bir Molluskisit olan bu maddeden elde edilen preparatlar, tuzaklarda repellent olarak kullanılır. Esas kullanım alanları ise Sümüklü Böceklerdir. Temas ve mide zehiri olan bu maddenin yönetmelikteki yeri tartışmalıdır.
 8. Potasyum Sabunu (Arap Sabunu); meyve ağaçları ve sebzelerde Yaprak Bitlerine karşı kullanılan bu sıvı sabunun başarısı populasyon yoğunluğuna göre değişmektedir. Etki süresi çoğunlukla kısadır.
 9. Feromon preparatları; dişi böceklerin erkekleri cezbetmek için kullandıkları feromonlar kısmen sentetik olarak üretilmekte ve özel tuzaklarda Elma İç Kurdu, Salkım Güvesi gibi  zararlılara populasyon yoğunluğunun tahmininde kullanılmaktadır. Bağ Salkım Güvesine karşı son yıllarda şaşırtma tekniği alanında daha yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Feromon  preparatlarını  içeren tuzaklarda erkek bireyler yakalanmakta ve böylelikle bu zararlının üreme şansı azaltılmaktadır.
 10. Bacillus thuringiensis (bt) preparatları; bu bakteri meyvecilikte, özellikle Lepidoptera larvalarına karşı selektif etki göstermektedir. Patates Böceğine karşı da kullanılan ırkları bu bakterinin ekolojik tarımda kullanımı yaygındır.
 11. Böceklerde granül oluşturan virüs preparatları; İsviçre’de Madeks ticari adıyla tanınan bu preparat, özellikle meyve iç kurtlarına karşı denenmektedir.
 12. Bitkisel ve hayvansal yağlar; hayvansal yağların ekolojik tarımda kullanımı enderdir. Buna karşın Kolza ve nem bitkilerinden hazırlanan yağlı preparatlar, kısmen Kükürtün de eklenmesiyle Kırmızı Örümceklerin kışlık yumurtalarına karşı başarıyla kullanılmaktadır.
 13. Parafin yağları; bu mineral yağlar organik tarımda parathion içermemek koşuluyla Kırmızı Örümceklerin kış yumurtalarına karşı kullanılmaktadır.

Hastalık Etmenlerine Karşı Kullanılan Preparatlar;

 1. Propolis; balmumundan elde edilen ve fungisit özelliklerine sahip olan bu maddenin etki mekanizması açık değildir. Önemli bir kullanım alanı da yoktur.
 2. Kükürt; toz veya ıslanabilir toz formunda kullanım alnı çok geniş olan organik bir fungisittir. Etki mekanizmaları canlıların solunum sisteminde yer alan terminal oksidasyon basamağında oksijenle rekabete girmesine dayanır. Organik tarımda esas olarak Külleme etmenlerine karşı kullanılır.
 3. Bordo ve Burdunger Bulamacı; Bakır Sülfatın sönmüş kireç veya soda ile olan bu karışımları özellikle Mildiyö ve bir çok yeşil aksam hastalığına karşı kullanılır. Ancak bu ilaçların Avrupa’da kullanımı bugün hemen hemen ortadan kalkmış durumdadır. Bunların yerine Bakır Oksi Klorür veya Bakır Hidroksit esaslı preparatlar kullanılır. Ancak organik tarımda, yılda dekara isabet edecek olan bakır miktarı sınırlandırılmıştır.
 4. Sodyum Silikat; Slisik Asitin Sodyum tuzu olan bu madde “su camı” adıyla da anılmaktadır. Etkisi yaprak epidermisine Silisyum birikimi sağlamasına dayanır. Kükürt ile birlikte “Bağ Küllemesine” karşı çiçek öncesi ilaçlamalarda kullanım alanı bulmuştur.
 5. Sodyum Bikarbonat; kabartama tozu olarak iyi tanınan bu maddenin özellikle çeşitli fungal bağ hastalıklarına karşı kullanılır.

PRATİK OLARAK HAZIRLANABİLECEK PREPARATLAR NELERDİR?

EV YAPIMI DOĞAL İNSEKTİSİTLER (Böcek Öldürücüler)
*ÖNEMLİ UYARI: Bu karışımlar toprak analizi yapılarak ve danışman tavsiyesinde ve kontrollü olarak kullanılmaktadır.
ALKOL SPEYİ: 1-2 fincan %70’lik isoprophyl alkol ¼ su ile karıştırılarak kullanılır. Seyreltilmemiş alkol kullanımı bitki için risklidir. Afitler,beyaz sinekler,tripsler ve unlu bite karşı kullanılmaktadır.Bir insektisidal sabunla karışımında prospektüs dikkate alınmalıdır.
SARIMSAK YAĞI: Zararlılar üzerinde repellent etki yapar. Mineral yağ veya saf sabunla karıştırıldığında etkili bir insektisit meydana gelir. Sarımsak yağ spreyinin aynı zamanda fungisit etkisi gözlenmiştir. Afitlerde,beyaz sineklerde etkilidir.
Spreyin hazırlanmasında 3 tane 28 gr’lık çok ince doğranmış sarımsak dişinin 2 çay kaşığı mineral yağ içerisinde en az 24 saat bekletmek gerekir.Yavaşça içerisine 1/2litre su ilave edilir. Karışımı sağladıktan sonra süzülerek kavanoz içerisine bekletilmek üzere aktarılır. Karışımdan 1-2 çorba kaşığı alınarak yarım litre su ile karıştırılır. Bu oran etkili olursa daha fazla su ilave edilerek uygulama yapılabilir.Uygulama tüm bitki yüzeyi ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Yağa duyarlı olabilecek süs bitkilerinde uygulama kontrollü yapılmalıdır.
OTLARLA HAZIRLANAN SPREYLER: Aromatik otlardan elde edilen solüsyonlar bir çok organik yetiştirici tarafından kullanılmaktadır. Bu solüsyonlar repellent etki yapmaktadır.Bu amaçla Ssge,Tansy, Thyme gibi bitkiler kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı kelebeklerin lahanadaki zararının ve yumurta sayılarının bu solüsyonlarla azaltıldığı belirlenmiştir. Ayrıca bu karışım yaprak yiyen zaralılara karşı kullanılmaktadır.
1-2 fincan taze yaprak 2-4 fincan su ile karıştırılır. Bu karışım bütün gece bekletilir.içerisine1/4 oranında temizleyici sıvı sabun karıştırılır. Sıvı sabun ilacın yapraklara yapışmasında ve yayılışında etkili olmaktadır. İlaçlamada bitkinin tüm aksamının ilaçlanması başarıyı etkilemektedir. Gerekli görülmesi halinde haftalık periyotlarla uygulama tekrarlanabilir.
KIRMIZI TOZLAR: Karabiber, kırmızı biber, dere otu, zencefil’in hepsi capsaicin içerir. Böcekler üzerinde repellent etki yapmaktadır. Sentetik capsaicin arazide kullanılmak üzere üretilebilir. Yapılan bir çalışmada capsaicin’in 28gramının 1/25’i soğan bitkisi etrafına serpildiğinde Delia antuqua’nın koyduğu yumurta sayısının azalttığı belirlenmiştir. Delia radicum’un lahanada ve havuçta zararını da engellemektedir. Uygulamada havuç, lahana veya soğan sıralarına serpilerek uygulanabilir.Yağmur veya sulama sonrası uygulama tekrar edilmelidir.
DOMATES YAPRAĞI: Domates, patates ve tütün yaprakları zehirli alkoloid içerir. Bu toksinler suda çözünür ve iyice kıyılmış yapraklar suda bekletilerek ev yapımı ilaçlar elde edilebilir. Bu ilaçlar doğal düşmanları çekmede  de rol oynar. Afit için kullanıla bilir. Aynı zamanda domates yaprak spreyi mısırda Heliothis zea’ya karşı etkili olmaktadır.yapılan çalışmalarda mısır bitkisi domates yaprak spreyi ile ilaçlandığında ilaçlanmayan mısıra göre heliothis zea’nın avcısı olan Trichogramma’yı çektiği görülmüştür. Bu solüsyonun hazırlanması için domates yaprağı iyice kıyılarak 1-2 fincan hazırlanır. 2 fincan su içerisinde bütün gece bekletilir. Süzülerek yaklaşık iki fincan su ile karıştırılır. Uygulama bitkinin bütün aksamını kapayacak şekilde yapılır.
TUZ SPREYİ: Pieris rapae ve kırmızı örümceklere karşı kullanılabilir.2 çorba kaşığı tuz ile 4.5 lt su karıştırılır. Karışım bitkiye uygulanır.
SARIMSAK SPREYİ: 1 adet sarımsak, 1lt su, 1 orta boy soğan, 1çorba kaşığı kırmızı biber, 1çorba kaşığı sıvı sabun karıştırılarak hazırlanır.sarımsak ve soğan küçük kesilerek karıştırılır. Su içerisine konularak 1saat beklenir. Bir saat sonra sabun ilave edilir. Karışım dolapta bir hafta bekletilebilir. Sümüklü böceklere karşı kullanıla bilir.
Gene aynı şekilde soğan sarımsak spreyi olarak yaprakları yiyerek zarar yapan böcekler için tarifler bulunmaktadır. Bu spreyin hazırlığı 4 kırmızı biber, 4 soğan, 2 baş sarımsaktan karışım hazırlanarak karışım sabunlu su içerisinde 24 saat bekletilir. Süzülerek üzerine 2lt. su ilave edilip uygulama yapılır. Serin şartlarda bu solüsyon 2 haftadan daha fazla süre bekletilebilir. Sarımsak spreyi patates böceği, kaphra böceği, cruciferalarda zarar yapan larvalarda ve nematotlarda etkili olmaktadır.
SABUN, SARIMSAK TOZU VE KIRMIZI BİBER: 2 çay kaşığı sıvı sabun yaklaşık 1lt’ lik kavanoza konulur. Kavanozun ağzına ince bir tül gerilerek kırmızı biber ve sarımsak tozunun her biri ilave edilir. Su konularak ilave edilen kısmın kavanoza akması sağlanmalıdır. Bu ilacın pıhtılaşmasını önler. Tül kavanozun ağzından alınarak karıştırılır. Sabun, emici böcekleri,sarımsak kırmızı biber karışımı çiğneyici tipteki böcekleri uzaklaştırır. Bu karışımın dezavantajı yağmurla birlikte yıkanması ve yeniden uygulamaya ihtiyaç duyulmasıdır.

YEM TUZAKLARININ HAZIRLANIŞI NASIL OLMALIDIR?

KESİCİ KURTLAR İÇİN: Testere talaşı, kepek , şeker pekmezi ve yeterli miktarda su eşit miktarda karıştırılarak yapışkan bir solüsyon hazırlanır. Akşam saatlerinde bitki çevresine ufak bir halka şeklinde dağıtılır. Şeker pekmezi kesici kurtları çeker ve bu solüsyondan geçmeye çalışırken yapışkan bir yapı kazanır. Bu maddeler güneşte kurur ve zararlıyı öldürür. Ya da 100 gr. kepek,10 gr.  şeker, 200gr.  su , 5 gr pyrethum tozu karıştırılarak bitki etrafına yayılır. Kesici kurtlar bu maddeyi yiyerek ölür.
MEYVE SİNEKLERİ İÇİN: Meyve sinekleri için tuzaklara yemler meyve olgunlaşmadan, zararlılar çıkmadan önce yerleştirilmelidir. Bunun için;

 • Plastik bir şişenin altında küçük bir delik açılır.Şişenin ağzı bir tıkaçla kapatılır. Şişenin ¼’ nü yemle doldurulur. Şişe bu şekilde bahçe etrafına veya ağaçlara asılır.Bu yemler sinekleri delikten içeri çeker ve sinek yem içerinde ölür.
 • Plastik bir şişenin üst kısmını kesilir.Yem solüsyonu şişenin yarısını içerecek şekilde konulur. Şişenin kesilen üst kısmı şişenin geri kalan kısmına, deliği altta kalacak şekilde yerleştirilir. Sinekler şişelere çekilerek yem solüsyonu içerisinde ölür.

Yem solüsyonu iki  şekilde hazırlanır:

 1. 1lt su, 250 ml. idrar, birkaç damla vanilya özü, 100gr. şeker ve 10gr. pyrethum tozu,
 2. 1 çay kaşığı pyrethrum tozu,  250gr. bal, birkaç  damla vanilya özü, 250gr. portakal veya salatalık kabuğu, 10lt su.

IŞIK TUZAKLARININ HAZIRLANIŞI

Gece faaliyet gösteren uçan böceklerin kontrolünde kullanılabilir (kesici kurtlar, sap kurtları,çeltikte zarar yapan yaprak emicileri vb.) odunumsu yapılardan oluşan 3′ lü bir dayanak hazırlanır.bu dayanağın uçları toprağa yerleştirilir. Orta kısmına bir ışık kaynağı asılır. Alt kısmına bir miktar yağla karıştırılmış su kasesi yerleştirilir. Bu tuzağın en iyi yerleştirilme zamanı böceğin yaşam çemberine ve ürünün gelişim evresine göre belirlenir.   En iyi zaman böceğin yumurta bırakmasından öncedir.
RENK TUZAKLARI: Yaklaşık 30×30’luk farklı renklerdeki kötü hava koşullarında zarar görmeyecek kartlara yağ ve yapışkan sürülerek hazırlanır. Renklere cezp edilen böcekler yapışarak ölür.
KADİFE ÇİÇEĞİNDEN HAZIRLANAN SPREY: Kadife çiçeği su ve sabunla karıştırılarak bir solüsyon hazırlanır. Bu solüsyon afit,  larvalar  ve sinekler için repellet etki yapar.
ISIRGAN SUYU: Ülkemizde Akdeniz bölgesinde afitlere karşı uygulanmaktadır.
İNSEKTİSİT ETKİLİ SABUN SPEYİ: 2.5 çorba kaşığı sıvı mısır veya ayçiçek yağı 2 çorba kaşığı sıvı sabunla karıştırılır.

ORGANİK TARIMDA ZARARLILARA KARŞI  ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Organik tarımda zararlı mücadelesinde kullanılacak mücadele yöntemlerini koruyucu ve iyileştirici mücadele yöntemleri olarak gruplandırabiliriz. Koruyucu önlemler zararlıların bulaşmalarını veya çoğalmalarını önleyen, doğal dengeyi bozmadan ve herhangi bir girdi kullanmadan zarar oluşmasını önleyen ve öncelikli olarak uygulanması istenene önlemlerdir. Bu önlemler kanuni mücadele, kültürel önlemler ve fiziksel mücadele yöntemleridir. İyileştirici mücadele yöntemleri ise koruyucu önlemlerin alınmasına karşın zararlıların yine de sorun olması durumunda uygulanan yöntemlerdir. Bunlar mekaniksel, biyoteknik, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadeledir. Organik tarımda istenen, zararlılardan kaynaklanan problemlere karşı koruyucu önlemlere ağırlık vermek ve iyileştirici metotları en son seçenek olarak kullanmaktır.

ALTERNATİF İNSEKTİSİTLER

 • Kimyasal kullanımı dışındaki metotların böcek zararını engelleyemediği durumlarda insektisit kullanımı ürün kaybını önlemede bir alternatif olmaktadır. Zarar başladığında organik yetiştiriciler bitkisel kökenli doğal insektisitleri , çeşitli ev yapımı bitkisel spreyleri, sentetik organik insektisitleri kullanmak zorundadır.

Bitkisel Kökenli Doğal İnsektisitler